Ciele plaveckej škôlky


Vo veku okolo troch rokov sú deti schopné opakovať a napodobňovať pohyb, preto sa začína s výučbou plaveckých spôsobov delenou formou.

Prirodzené pohyby vo vode podporujú vývoj motoriky a nárast sebavedomia dieťaťa. Detské plávanie má pozitívne účinky na telesný a duševný vývoj dieťaťa. Zlepší sa schopnosť orientácie vo vodnom prostredí, pocit rovnováhy a zároveň sa posilní svalstvo a väzivá. Práve voda je tým živlom, ktorý má pre Vás neustále nachystané množstvo podnetov oslovujúcich všetky oblasti vnímania. 

Deti sa prirodzenou a hravou formou naučia zvládnuť mnohé prvky predplaveckej a plaveckej výuky ako napr.:

 • adaptácia na prostredie bazéna a prácu v detskom kolektíve

 • splývavé polohy na chrbte a na bruchu

 • výdychy do vody

 • potápanie a lovenie

 • skoky zo sedu a stoja

 • orientácia pod vodnou hladinou

 • práca s plaveckými pomôckami

 • základné plavecké pohyby 

 

Pravidelný pobyt vo vode podporuje:

 • psychomotorický vývoj detí

 • zlepšuje obehové a funkčné parametre organizmu

 • má významný vplyv na podporu imunitného systému

 • zlepšuje otužilosť a pohybové schopnosti

 • predovšetkým deti získavajú cit pre vodu, ktorý je pre pohyb vo vode veľmi dôležitý


Ako úplne prvá plavecká škola na Slovensku sme získali hviezdičku kvality od Medzinárodnej asociácie plaveckých škôl.

Partneri

Helen Doron